Criteria

Om deel te nemen aan de Customer Data Award is dienen de volgende vragen beantwoord te worden over je case:

  • Wat is de elevator pitch? Vertel over de achtergrond of aanleiding
  • Wat is/zijn de doelstelling(en) van de case?
  • Wat is de impact van Data op de case? Denk aan collectie en transformatie van databronnen, centraal klantbeeld, security en compliancy, etc.
  • Wat is de impact van Decisions op de case? Denk aan centraal analytisch klantbeeld, interpretatie van data, reporting, toegankelijkheid van analytics binnen de organisatie, eventuele toepassing van (predictive) analytics en triggers
  • Wat is de impact van Engagement op de case? Denk aan personalisatie en het ‘involveren’ wat een positief effect heeft op de klantwaardering voor je organisatie, kanaalkeuze, inclusief de tooling.
  • Wat is de impact van de case op de organisatie? Denk aan besturing en processen, verandering van de organisatie, inrichting, resultaten, etc.
  • Wat is het resultaat van de case: op welke wijze wordt de ROI vastgesteld?
  • Wat is de grootste hobbel die er overwonnen is bij deze case?
  • Waarom is de case innovatief?
  • Ter ondersteuning mag je 1 visual/infographic/foto toevoegen (jpg/jpeg) om de case te ondersteunen.

Deze vragen moeten voor zowel de Customer Data Award als de Data Challenger Award beantwoord worden.