Nieuws

Martijn Koning, CIO Alliander: ‘Meer verbondenheid binnen je organisatie door data’

09 maart 2020

Dit jaar mogen we voor het eerst genieten van een heuse DDMA Customer Data Award Night. Op 19 maart kun je je in één avond laten inspireren door twee topsprekers en de drie beste cases van het jaar. Keynote-spreker Martijn Koning, CIO bij Alliander, gaat het hebben over hoe je als organisatie echt datagedreven wordt. In dit interview vertelt hij ons vast hoe nauw succes met data samenhangt met de organisatiecultuur.

Martijn, je bent Chief Information Officer bij Alliander. Hoe ziet een werkdag in jouw leven eruit?

‘Op dit moment werk ik nog maar 9 maanden voor Alliander. Na 16 jaar in de telecomsector te hebben gewerkt ben ik in deze maanden vooral druk geweest met me dieper inleven in de voor mij nieuwe energiesector. Veranderen van sector vraagt nou eenmaal om transitietijd. Daarnaast hebben we net een grote reorganisatie doorgemaakt waarbij het organisatiemodel veranderd is om de digitalisering te versnellen. Mijn hoofdtaken per dag zijn het communiceren van de verandering en het implementeren van deze verandering. Om te snappen wat er daadwerkelijk verandert in het werk van onze medewerkers door deze verandering heb ik geprobeerd om uit eerste hand te horen hoe zij het gebruik ervaren en waar de problemen liggen om hier inspiratie uit te halen. Daarom heb ik dagjes meegedraaid in callcenters en heb ik meegelopen met monteurs. In mijn reguliere werk sta ik hier veel verder vanaf.‘

Data en organisatiecultuur zijn twee onderwerpen die op het eerste oog weinig met elkaar te maken lijken hebben, maar die daadwerkelijk juist sterk met elkaar verbonden zijn. Kun je hier meer over vertellen?

‘Traditioneel zie je in grote organisaties dat de inrichting en het gebruik van data een representatie zijn van het organogram van het bedrijf. Als je niet uitkijkt zie je zelfs dat deze data ook wordt gezien als eigendom van een onderdeel van een bedrijf. Financiële data, operation-data, marketing-data en ga zo maar door. Deze gegevens per afdeling representeren zich ook in hoe er met elkaar wordt samengewerkt binnen het gehele bedrijf. Ik ben er van overtuigd dat je data op een goede manier door een bedrijf moet laten vloeien. En als je dit per onderdeel van de organisatie inzichtelijk maakt, kan het een breekijzer zijn voor je cultuur. Door dit te faciliteren ga je dezelfde taal spreken, kom je in hetzelfde ritme en ga je dezelfde waarheden krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar onze callcenters. Hier zijn onze medewerkers in gesprek met onze klanten. Voor hen voelt het soms als een ‘moetje’ om deze gesprekken, en dus data, vast te leggen. Dit komt omdat wij onvoldoende duidelijk maken hoe waardevol deze data zijn en hoe deze data uiteindelijk gebruikt gaan worden. Door deze medewerkers hierin mee te nemen en duidelijk te communiceren over wie welke verantwoordelijkheid heeft ontwikkelen we een gemeenschappelijke taal. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en hierdoor meer begrip te krijgen voor elkaars werk. De extra seconden behandeltijd in de callcenters betalen zich ergens anders in de keten weer uit. Deze aanpak zorgt ook voor meer gemeenschappelijkheid en meer betrokkenheid binnen het gehele bedrijf. Bij KPN hadden we zelfs hele workshops, ook wel data journeys genoemd. Hierin namen we de hele dataketen mee om besef te creëren over ‘hoe doen we dit samen’ in plaats van ‘hoe regelen we dit voor mijn eigen afdeling’. Het gesprek met elkaar voeren is heel waardevol. Data lijken eentjes en nulletjes maar als je data goed organiseert is het een breekijzer voor cultuur.’

In je keynote sta je stil bij je ervaringen bij KPN en Alliander in het initiëren en aan de praat houden van digitaliserings- en datatransities in organisaties. Wat zijn de grootste uitdagingen waar je tegenaan bent gelopen?

‘De grootste uitdaging is het verhogen van de data literacy. Dit is het begrip over data en digitalisering in de breedte van het bedrijf. Dit begrip vergroten begint bij het topmanagement. Je moet dus zorgen dat het management het belang, de noodzaak, de omvang en de inhoud begrijpen. Stap twee van deze uitdaging is het creëren van een overkoepelende visie die al deze onderdelen in grote organisaties met elkaar verbindt. Hierdoor wordt het duidelijk wat het voordeel gaat zijn om zo’n transitie in te gaan. De laatste stap is het uitvogelen hoe je zo’n beweging op gang brengt. Dit gaat dus niet over briljante technologische oplossingen en jezelf opsluiten in een hok voor een paar jaar maar dit gaat over data, technologie en de business heen. Dus hoe gaan we waarde creëren voor het bedrijf in het moment maar ook de use case gebruiken om een langetermijn visie vorm te geven. Hierbij hebben we twee doelen: de waardecreatie realiseren en de integrale datavisie ontwikkelen. Als je deze hand in hand weet te brengen, dan ga je versnellen.’

Over Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf dat energienetten ontwikkelt en beheert. Via onze kabels en leidingen ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. We beheren meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet en onze netten behoren tot één van de betrouwbaarste ter wereld. Alliander speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De energietransitie vraagt om een meer wendbare en slagvaardige IT organisatie. Het is mijn taak om mijn me dewerkers mee te nemen in deze veranderingen en hier goed over te communiceren. Ben je er ook bij op 19 maart? Het is nog mogelijk om bij de DDMA Customer Data Award Night aanwezig te zijn – zowel via losse tickets als met een complete tafel, waarbij je zelf gasten uit kunt nodigen. Tickets kun je hier kopen. Interesse in een tafel met 10 plekken (€1450,- excl. btw)? Neem dan contact op met Merel de Koning via evenementen@ddma.nl.